Film

Findriv har løyve frå Luftfartstilsynet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet til å fly og filme frå lufta. Findriv er medlem av UAS Norway – organisasjon for profesjonelle Norske drone-operatørar.